Αναζητήσεις για τη ζωή και τον Θεό

Ποιος

Αυτό το άρθρο είναι συνέχεια του άρθρου με τον τίτλο Κάτι.

Υπάρχει ένα Αιώνιο Κάτι, που πάντα υπήρχε, και δεν είχε ξεκίνημα. Αυτό το Κάτι δεν έχει αρχή. Αν αυτό το Κάτι είχε κάποιες ανάγκες, μπορεί να τις ικανοποιήσει από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη οτιδήποτε άλλο για να υπάρχει. Δεν μπορεί να παράγει άλλο που είναι ίσο ή μεγαλύτερο. Κάθε τι που παράγεται δεν είναι αιώνιο. Κατά συνέπεια, το Αιώνιο Κάτι δεν μπορεί να παράγει κάποιο άλλο Αιώνιο Κάτι. Θα είναι πάντα μεγαλύτερο από κάθε τι άλλο που υπάρχει.

Θα μπορούσε αυτό το Αιώνιο Κάτι να ήταν στον πληθυντικό; Πιθανόν. Ας υποθέσουμε πως αρχικά υπήρχαν πέντε Αιώνια Κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, και τα πέντε θα ήταν ακριβώς ίσα ως προς τον χρόνο και την ισχύ. Όλα αυθύπαρκτα, αιώνια, και ικανά να κάνουν κάθε τι που είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό πάλι μας δείχνει πως η ποιότητα, και όχι η ποσότητα είναι το ζητούμενο.

Τι γνωρίζουμε λοιπόν για το Αιώνιο (ή Αιώνια) Κάτι; Πως δεν είναι μόνο. Διότι και κάτι άλλο υπάρχει. Για παράδειγμα εσύ. Τότε μένει να αναρωτηθείς αν είσαι το Αιώνιο Κάτι ή ένα από τα Αιώνια Κάτι. Αν είσαι, τότε δεν έχεις αρχή, ούτε ανάγκες που δεν μπορείς να καλύψεις, και μπορείς να επιτύχεις κάθε τι που μπορεί να επιτευχθεί. Είναι αυτό που είσαι; Αν όχι τότε είσαι Κάτι Άλλο, όχι το Αιώνιο Κάτι ή ένα από τα Αιώνια Κάτι.

Ας πάμε πίσω στο μεγάλο, κατασκότεινο, κενό δωμάτιο. Ας υποθέσουμε τώρα πως ένα μόριο υδρογόνου και ένα μόριο αζώτου υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο. Ας υποθέσουμε τώρα πως αυτά είναι τα Αιώνια Κάτι. Υπάρχουν από πάντα. Κάθε τι που μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει από Αυτά.

Αποφασίζουν λοιπόν να παράγουν Κάτι Άλλο, καθώς είναι τα μόνα που υπάρχουν στο δωμάτιο. Αλλά για μια στιγμή, μπορούν το υδρογόνο ή το άζωτο να αποφασίσουνγια οτιδήποτε; Εφόσον είναι οι Αιώνιες Υπάρξεις, θα ΠΡΕΠΕΙ να έχουν την ικανότητα να αποφασίζουν.

Σκεφτείτε το εξής. Το Αιώνιο Κάτι, πρέπει να επιλέξει να αλλάξει τα πράγματα. Το Αιώνιο Κάτι είναι αιώνιο. Έχει υπάρξει για πάντα ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Ποιο σημαντικό, μόνο αυτό υπάρχει από πάντα. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως κανένα γεγονός δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την απόφαση του Αιωνίου Κάτι.

Το Αιώνιο Κάτι είναι όλα όσα υπάρχουν, τελεία. Συνεπώς, το μόνο πράγμα που υπάρχει και μπορεί να αλλάξει τη μοναδικότητα του Αιώνιου Κάτι, είναι το Αιώνιο Κάτι το ίδιο. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δύναμη έξω από το Αιώνιο Κάτι επειδή το Αιώνιο Κάτι είναι όλα όσα υπάρχουν.

Κατά συνέπεια, αν ένα μόριο υδρογόνου και ένα μόριο αζώτου είναι τα Αιώνια Κάτι, καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να τα επηρεάσει. Είναι όλα όσα υπάρχουν. Είναι η μόνη δύναμη που υπάρχει.

Ως η μόνη δύναμη που υπάρχει, είναι μόνο Αυτά που μπορούν να αλλάξουν την μοναδικότητα τους. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί αυθαίρετα ή τυχαία να τα επηρεάσει στο να παράγουν Άλλο Κάτι.

Κάποιο Άλλο Κάτι δεν θα μπορούσε να παραχθεί από τύχη. Γιατί; Επειδή για να συμβεί αυτό, η «τύχη» θα έπρεπε να κυριαρχήσει στα μόρια υδρογόνου και αζώτου. Αλλά Αυτά είναι κάθε τι που υπάρχει. Κάθε τι που μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει από Αυτά. Η «Τύχη» είναι Άλλο Κάτι. Κανένα Άλλο Κάτι δεν μπορεί να κυριαρχήσει στο Αιώνιο Κάτι. Στην πραγματικότητα, στην φάση αυτή, η Τύχη δεν υπάρχει καν.

Αν η Τύχη είναι κάτι έξω από το Αιώνιο Κάτι, τότε δεν υπάρχει αν δεν έχει παραχθεί από το Αιώνιο Κάτι. Αλλά ακόμα και αν η Τύχη είχε παραχθεί από το Αιώνιο Κάτι, τότε η Τύχη, ως Κάτι Άλλο, θα ήταν πάντα κατώτερη του Αιώνιου Κάτι.

Έτσι αν κάποιο Άλλο Κάτι παραχθεί, αυτό συμβαίνει από την ισχύ και την ΘΕΛΗΣΗ του Αιώνιου Κάτι. Το Άλλο Κάτι μπορεί να παραχθεί από την Τύχη, μόνο αν η Τύχη έχει παραχθεί πριν από το Άλλο Κάτι. Αλλά η ίδια η Τύχη, δεν μπορεί να παραχθεί κατά τύχη. Θα πρέπει να παραχθεί από την θέληση του Αιώνιου Κάτι.

Τι μας λέει αυτό για τα μόρια μας του υδρογόνου και του αζώτου; Πως Αυτά δεν είναι απλά Αιώνια Κάτι, είναι αιώνια πρόσωπα. Έχουν θέληση. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχουν την ικανότητα της επιλογής. Κατά συνέπεια έχουν τα χαρακτηριστικά προσώπου.

Για ποιο λόγο θα πρέπει το Αιώνιο Κάτι να έχει την ικανότητα επιλογής; Σκεφτείτε το άδειο δωμάτιο με μόνο τα μόρια υδρογόνου και αζώτου σε αυτό. Είναι τα Αιώνια Κάτι. Μόνο αυτά υπάρχουν στο δωμάτιο, και αυτό συμβαίνει αιώνια.

Υπάρχουν πλήρως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Για την επιβίωση, δεν χρειάζονται τίποτα άλλο. Συνεπώς αν παράξουν ένα Άλλο Κάτι, δεν θα είναι από ανάγκη (όπως ένα ένστικτο επιβίωσης όπως των ζώων). Επίσης αν παράξουν ένα Άλλο Κάτι, δεν θα είναι από τύχη – εκτός και αν πρώτα παράξουν την Τύχη. Η Τύχη είναι μία δύναμη, αλλά τα Αιώνια Κάτι (τα δύο μόρια) είναι οι μόνες δυνάμεις που υπάρχουν.

Επιπλέον, τα δύο μόρια δεν μπορούν να είναι απλές μηχανές. Οι μηχανές κατασκευάζονται από μία εξωτερική δύναμη κάποιου είδους. Αλλά τα δύο μόρια (τα Αιώνια Κάτι) είναι οι μόνες δυνάμεις που υπάρχουν. Καμία δύναμη δεν υπάρχει έξω από Αυτά.

Κατά συνέπεια, αν Αυτά παράξουν ένα Άλλο Κάτι μέσα στο δωμάτιο, ο λόγος για αυτή την πράξη θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε Αυτά, καθώς δεν υπάρχει άλλη δύναμη. Τίποτα δεν υπάρχει μέσα στο δωμάτιο εκτός από Αυτά.

Δεν εξαναγκάζονται να παράγουν κάποιο Άλλο Κάτι από ένστικτο, τύχη, ανάγκη ή πέρα από την θέληση τους. Κάθε τι που κάνουν, είναι για λόγους που προέρχονται από μέσα Τους.

Ο λόγος μπορεί να είναι μόνο η δική Τους θέληση. Πρέπει να επιλέξουν να παράξουν κάποιο Άλλο Κάτι, ή αλλιώς τίποτα δεν θα υπάρχει. Θα παραμείνουν μόνα Τους στο δωμάτιο, εκτός και αν αποφασίσουν να παράξουν ένα Άλλο Κάτι. Δεν αρκεί να έχουν μόνο την δύναμη να παράξουν ένα Άλλο Κάτι. Χρειάζεται – σε κάποια δεδομένη χρονική στιγμή που διαφέρει από κάθε άλλη στιγμή της μοναχικής ύπαρξης Τους - η απόφαση να χρησιμοποιήσουν την δύναμη Τους για να παράξουν ένα Άλλο Κάτι.

Αν δεν έχουν θέληση (όπως τα μπαλάκια του τένις που αναφέραμε στην προηγούμενη μελέτη), τότε η δύναμη Τους ποτέ δεν θα χρησιμοποιούνταν για να παραχθεί ένα Άλλο Κάτι. Η δύναμη τους θα χρησιμοποιούνταν για να προάγει την δική Τους ύπαρξη. Και η μοναχικότητα Τους θα παρέμενε για πάντα.

Το Αιώνιο Κάτι έχει υπάρξει σε μοναχικότητα αιωνίως. Πρέπει να υπάρχει ένας λόγος κατά συνέπεια μέσα στο Αιώνιο Κάτι, ώστε αυτό να αλλάξει. Αν ένα Άλλο Κάτι υπάρχει, υπάρχει εξαιτίας του Αιώνιου Κάτι, επειδή το Αιώνιο Κάτι έχει επιλέξει να δώσει τέλος στην μοναχικότητα του.

Αν ο λόγος για το Άλλο Κάτι δεν είναι μέσα στο Αιώνιο Κάτι, τότε το Άλλο Κάτι δεν θα υπάρξει ποτέ. Επειδή το Αιώνιο Κάτι, σε κάποιο χρόνο, ήταν όλα όσα υπήρχαν.

Αλλά γνωρίζουμε πως το Άλλο Κάτι υπάρχει. Κατά συνέπεια, το Αιώνιο Κάτι πρέπει να έχει την ικανότητα να χρησιμοποιήσει την δύναμη του. Πρέπει να έχει την ικανότητα να αποφασίσει να παράξει ένα Άλλο Κάτι έξω από το Ίδιο. Καθώς έχει θέληση1, το Αιώνιο Κάτι έχει χαρακτηριστικά προσώπου. Αυτό σημαίνει πως το Αιώνιο Κάτι είναι Αιώνος Κάποιος.

Ο Αιώνιος Κάποιος δεν ελέγχεται από το ένστικτο της επιβίωσης, καθώς δεν έχει ανάγκες και δεν μπορεί να πάψει να υπάρχει. Επίσης, ο Αιώνιο Κάποιος δεν παράγει από Τύχη, εκτός αν πρώτα δημιουργήσει την Τύχη. Η Τύχη είναι μία δύναμη που πρέπει να παραχθεί από τον Αιώνιο Κάποιο, διαφορετικά δεν υπάρχει. Τελικά, ο Αιώνιος Κάποιος δεν είναι μηχανή. Δεν υπάρχει άλλος, έξω από τον Ίδιο για να τον αναγκάσει ή να Τον προγραμματίσει να κάνει κάτι.

Για να συνεχίσεις στην μελέτη αυτή, δες το Ποιος 2.

Πώς να αρχίσω μια σχέση με τον Θεό

Έχω μια ερώτηση…

(1) Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβης την δόξαν και την τιμήν και την δύναμιν, διότι συ έκτισας τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθησαν. (Βίβλος, Αποκάλυψη 4:11)